KONTROLING FINANSOWY

W ramach kontrolingu finansowego oferujemy:

  • Outsourcing funkcji kontrolingowej, czyli zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. W spółkach, które z różnych powodów nie zatrudniają dyrektora finansowego, oferujemy usługi zarządzania finansami przedsiębiorstwa w zakresie określonym przez naszych klientów. Zazwyczaj są to funkcje związane z budżetowaniem, planowaniem, analizami zyskowności oraz raportowaniem.
  • Przegląd kosztów działania. Oferujemy doradztwo mające na celu uzyskanie faktycznych oszczędności kosztowych. W ramach tych prac robimy przegląd kosztów działania przedsiębiorstwa, identyfikujemy obszary gdzie są możliwe oszczędności i określamy docelowy poziom oszczędności oraz sposób ich realizacji. W razie potrzeby występujemy również jako pełnomocnicy klienta w celu np. wynegocjowania korzystniejszych umów z usługodawcami.