KSIĘGOWOŚĆ

W ramach prowadzenia księgowości nasza firma specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych, rozliczeń kadr i płac oraz w kwestii optymalizacji podatkowych. Po podpisaniu umowy z klientem przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie księgowości oraz przejmujemy na siebie wszelkie kontakty z instytucjami państwowymi, w tym z Urzędem Skarbowym i z ZUS.

Usługi świadczone naszym klientom są bezpośrednio nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta w celu zapewnienia ich poprawności i zgodności z polskimi przepisami prawa.

W szczególności nasze usługi obejmują:

  • prowadzenie ksiąg handlowych.
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów.
  • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT.
  • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
  • sporządzanie listy płac.
  • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego.
  • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników.
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS.
  • obsługa kadrowa.